News

Madness of Deathwing HC

01-04-2012 22:35

Cataclysm wyczyszczony !


W związku z powyższym otwarta zostaje rekrutacja na Mists of Pandaria. Poszukujemy wybitnych graczy różnych klas i specjalizacji, w tym także przyszłych Monków.



Komentarze (427)

Ragnaros HC

25-10-2011 15:05



Przypominamy o otwartej rekrutacji na wszystkie klasy.



Komentarze (242)

Rekrutujemy

17-09-2011 15:48



Przypominamy o rekrutacji.
Poszukujemy pasjonatów gry World of Warcraft z czasem na cztery dni raidowe w tygodniu.

Szczegóły w tym dziale forum.
Aplikacje można składać na e-mail: swishcm@gmail.com



Komentarze (0)

Baleroc i Majordomo Staghelm (6/7 H)

19-08-2011 14:12



Przypominamy o otwartej rekrutacji.



Komentarze (61)

Alysrazor (4/7 H)

14-08-2011 10:52



Komentarze (6)